Văn hóa doanh nghiệp

KHÁI NIỆM VĂN HÓA

Tầm nhìn của công ty:Tạo dựng thương hiệu thế kỷ và trở thành doanh nghiệp bảo vệ động vật hàng đầu trong ngành.

Mục đích doanh nghiệp:Đoàn kết, trung thực, đổi mới và tiến bộ, cùng nhau phát triển.

Tinh thần doanh nghiệp:Tiếp tục vượt lên, sáng tạo rực rỡ.

Khái niệm sản phẩm:Đổi mới khoa học công nghệ, tạo ra chất lượng, đảm bảo “tiêu chuẩn cao, chất lượng cao, hiệu quả cao”.

Triết lý kinh doanh:Dựa trên tính toàn vẹn, khách hàng là trên hết, tạo ra tình huống đôi bên cùng có lợi.

Quản trị triêt học:Tuân thủ quản lý tiêu chuẩn hóa, sử dụng “tư duy bên ngoài”, thực hiện “định hướng kết quả”.

Khái niệm tài năng:Việc lựa chọn phải đúng đắn, việc làm phải công khai, việc giáo dục phải siêng năng và trách nhiệm phải được hiểu rõ.

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Tập trung vào ngành bảo vệ động vật thuốc thú y.

Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia.

Chuyên dành cho các doanh nghiệp mới đặc biệt.

Mười thương hiệu đổi mới R&D thuốc thú y hàng đầu của Trung Quốc.

Hơn 20 dạng bào chế và dây chuyền sản xuất tự động, quy mô lớn, đủ các dạng bào chế.

Người dùng trên toàn quốc và thị trường Á-Âu.

Đã chọn Mengniu, Yili, Taikun và các nhà cung cấp chiến lược khác trong nhiều năm.

Thuốc thú y tốt thì chọn Bonchen.

Thuốc thú y Bang Thành, chuyên gia thú y Trung Quốc!

GIẢI THÍCH THƯƠNG HIỆU

Tình trạng:Nó là vì sự thống nhất của tất cả các quốc gia, nó là vì Bang Gubenning, và nó là vì đất nước tích lũy.

Sự trung thực:Nó dành cho người chân thành, nó dành cho người chân thành, nó dành cho người chân thành từ trong ra ngoài.

Bang Thành:Có nghĩa là doanh nghiệp chiếm ưu thế trong các yếu tố chính về giá trị của nhu cầu quan hệ xã hội và công chúng, duy trì cơ chế cân bằng trong việc khám phá nguyên tắc năng lượng hiệu quả và hiệu quả, thể hiện khía cạnh quản lý và hành vi kinh doanh mang ý nghĩa phong phú và không gian mở rộng, chứng kiến ​​chất lượng từ các chi tiết, trải nghiệm chất lượng từ chất lượng và khắc họa thương hiệu mạnh gây chấn động thế giới ngay từ đẳng cấp.