tại sao chọn chúng tôi

Thuốc thú y Bang Thành, chuyên gia thú y Trung Quốc!
  • công ty02

về công ty

Chúng tôi phát triển cùng bạn!

Công ty TNHH Dược phẩm Động vật Giang Tây Bang Cheng là một doanh nghiệp toàn diện và hiện đại tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm sức khỏe động vật.Được thành lập vào năm 2006, tập trung vào ngành công nghiệp sản phẩm thuốc thú y, doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, doanh nghiệp “chuyên biệt, sàng lọc, đặc tính và đổi mới”, mười thương hiệu đổi mới nghiên cứu và phát triển thuốc thú y hàng đầu của Trung Quốc.

đọc thêm